Dựng Mô Hình BIM 3D

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ BIM toàn diện với các sản phẩm đầu ra cho phép khách hàng tối ưu hóa hiệu suất dự án, giảm thiểu rủi ro và cung cấp các sản phẩm cuối cùng khác phụ vụ theo yêu cầu của dự án. Trong suốt vòng đời của dự án, từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn hoàn công, vận hành.

Dịch vụ chung tôi cung cấp bao gồm:

– Mô hình BIM 3D
– Kế hoạch triển khai BIM
– Kiểm soát và xử lý va trạm
– Chuyển đổi các dữ liệu khảo sát sang BIM
– Bóc tách khối lượng
– Thiết lập trình tự thi công

Hãy liên hệ với Chúng tôi để biết thêm chi tiết.