Dịch vụ Quét Laser 3D

Tại BIM Solutions Việt Nam, chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ Quét Laser 3D cho các lĩnh vực sau:
– Hoàn công
– Cải tạo, sửa chữa
– Khảo sát cho dự án mới hoàn thành
Khi một dự án hiện hữu cần được sửa chữa, nâng cấp, Chúng ta cần phải nắm được các điều kiện hiện hữu của dự án để từ đó đưa ra các phương án thiết kế, bố trí các thiết bị mới phù hợp với điều kiện hiện tại của dự án. Dịch vụ Quét Laser 3D sẽ cung cấp cho khách hàng bức tranh đầy đủ, toàn cảnh về các điều kiện hiện hữu đang có của dự án để từ đó chúng ta có thể đưa ra các thiết kế, nâng cấp phù hợp với môi trường hiện có. Chúng tôi có thể quét các khu vực khó tiếp cận và đảm bảo toàn bộ điều kiện hiện hữu của dự án được quét để lưu lại trong mô hình 3D.
Chúng tôi có thể cung cấp mô hình đám mây điểm (mô hình 3D khảo sát) với độ chính xác cực cao hoặc xa hơn nữa cung cấp cho khách hàng các mô hình 3D BIM hiện trạng dự án ở định dạng như Revit, Autocad hoặc định dạng khác theo yêu cầu.